Altijd gratis thuisbezorgd Tot 5 jaar garantie 30 dagen thuis uitproberen Sinds 1991 dé horlogespecialist

Tophorlogeonline.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tophorlogeonline.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor TransIP. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. TransIP heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. TransIP is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

TransIP

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

TransIP

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TransIP heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Wij maken verder geen gebruik van specifieke software voor het verzamelen van e-mailadressen.

Payment providers

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Trustpilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot, dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Dit is noodzakelijk, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. Wij gebruiken uw gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken o.a. gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken o.a. gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Contactinformatie

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u vragen heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens of privacy omgaan. Heeft u ooit een bestelling bij ons geplaatst of een account aangemaakt waarbij u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt heeft en wilt u deze laten verwijderen? Neem dan ook contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

info@tophorlogeonline.nl, t.a.v. A. Slegers – Afdeling Privacy

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Wij zorgen er altijd voor dat uw gegevens veilig op onze servers opgeslagen zijn. Wij hebben hiervoor de noodzakelijke en essentiële beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo beschikken wij bijvoorbeeld over een goed beveiligde en afschermde beheeromgeving, een krachtige website firewall en meerdere beveiligingsmodules geïnstalleerd op onze server waar alle data opgeslagen is. Ook zijn onze systemen en servers zodanig ingericht, dat wij een notificatie ontvangen op het moment dat er ongebruikelijke activiteiten waargenomen worden. Ons beleid is om hier direct op te acteren en de hoofdprioriteit is het veiligstellen van alle data, inclusief de persoonsgegevens van alle klanten in onze database.

Wij maken gebruik van software van gerenommeerde, professionele en betrouwbare partners voor de bescherming van onze en uw data.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Wij hanteren het volgend beleid in geval van een datalek, waarbij de beschreven procedures direct in werking treden na het ontdekken van de datalek:

  1. Wij zullen ieder datalek z.s.m. dichten met behulp van eventuele externe experts die wij inschakelen waar nodig wordt geacht. Waar aanpassingen nodig zijn, zullen wij deze per direct doorvoeren om te voorkomen dat het lek nogmaals kan plaatsvinden.
  2. Elk datalek wordt gemeld bij het meldloket datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, ongeacht de omvang en impact van de datalek.
  3. Als er sprake is van een datalek waarbij (mogelijk) klant- of gebruikersgegevens onrechtmatig van onze servers of systemen zijn afgehaald of gekopieerd, zullen wij alle klanten / gebruikers persoonlijk per e-mail op de hoogte brengen.

Helaas is het onmogelijk om over een 100% waterdicht systeem of server te beschikken. Zelfs de grootste bedrijven of overheden kunnen te maken krijgen met datalekken. Dit is echter geen vrijbrief voor nalatigheid. Wij doen ons uiterste best om alle data zo goed mogelijk te beveiligen en zetten hiervoor alle noodzakelijke en beschikbare middelen en tijd voor in.

Winkelwagen

0

Geen producten in je winkelwagentje.